Jacek Figuła

Billon

Jacek Figuła, szef strategii i sprzedaży firmy Billon firmy, która tworzy innowacyjne rozwiązanie płatności. Wcześniej przez ponad 20 lat szef sprzedaży wielu działów firm Cisco, UPC, Nortel, DEC i Siemens. Ostatnio w Cisco odpowiedzialny za sprzedaż i realizację innowacyjnych projektów konsultingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Nortelu szef polskiego oddziału korporacji i szef sprzedaży kilku działów. Absolwent studiów MBA w POU – Thames Valley University w Londynie i EFP – Francusko-Polskiej Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatycznych.

Jacek Figuła, Chief Commercial Officer of Billon, a company that reinvented technology behind money.
Before 20 years' experience in sales leadership and team leading in global corporations: CISCO, UPC,
Nortel, DEC and Siemens. At CISCO, he has been leading transformational projects in CEE. At Nortel,
Jacek was holding a position of the General Manager of Polish affiliate and multiple sales roles. Holder of
MBA at POU – Thames Valley University in London and MSc at EFP – Franco-Polish School of New
Technologies in Poznan.