Krzysztof Piech

Uczelnia Łazarskiego

Krzysztof Piech
Profesor w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Technologii Blockchain, doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), koordynator Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, prezes Instytutu Wiedzy i Innowacji. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, British Alumni Society, Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, b. członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lider biznesowy Strumienia „Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe” rządowego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Ekspert różnych ministerstw, urzędów centralnych oraz regionalnych. Stypendysta na najlepszych uczelniach w Europie (UCL) i w Azji (NUS).
Teoretyk innowacyjności i praktyk; łączy naukę z biznesem.
Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach innowacyjności oraz kryzysów finansowych.
W praktyce zajmuje się prognozowaniem makroekonomicznym i finansowym oraz nowoczesnymi technologiami – w szczególności technologią blockchain i walutami cyfrowymi.
Wykłada na tematy makroekonomiczne oraz prowadził pierwsze w kraju zajęcia akademickie nt. startupów. Mentor startupów oraz koordynator jednych z pierwszych na Ukrainie szkoleń dla startupowców.
Prywatnie i zawodowo inwestor na wielu rynkach, krajowych i zagranicznych.
Redaktor naukowy ponad 30 książek, w tym kilku wydanych w Wielkiej Brytanii,
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych głównie z zakresu makroekonomii, innowacyjności i szkolnictwa wyższego.